Alt Yapı ve Erişim Hizmetleri

Eğitimde FATİH Projesi, alt yapı hizmetleri kapsamında okullara aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.


Okullara sunulacak bu hizmetler ilk aşamada 3362 okula, ikinci aşamada ise 9052 okula ulaştırılacak şekilde planlanmıştır. Bu okullara ulaştırılan hizmetler, iller ve yüklenici firmalar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.


Eğitimde FATİH Projesi kapsamında okulların internet ve MEB içerik servislerine erişimini sağlayan ağ altyapısının sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi erişim olarak adlandırılmaktadır.

Okullarda kurulacak alt yapı çalışmaları sonucunda, her sınıftan e-içeriklere , internete güvenli ve filtreli erişim sağlanacaktır. Bu kapsamda okullarda aktif (switchler, routerlari access pointler vs.) ve pasif (kablolar, kablo uçları, patch panel,kanallar, takma aparatları, kesintisiz güç kaynağı vs) cihazlar kurulacak, bu cihazlardan data ve elektrik kablolamaları yapılarak internet ve intranet erişimleri sağlanacaktır.

Okullarda derslik olarak kullanılan ana binalara, ek binalara, atölye ve laboratuvarlara, yatılı okulların öğrenci pansiyonlarına ağ alt yapısı kurulmaktadır.

Bahsi geçen erişimde ağ alt yapısını; okullarda bulunan yönlendirici cihaz (Router), Ethernet Anahtarlama cihazları (Switch) ve Kablosuz Erişim cihazları (Access Points) ile bu cihazlar arasında ki kablolama olarak tanımlanabilir.

Ağ Altyapısında bulunan cihazların uzaktan yönetilmesi için gerekli cihazların MEB Veri merkezine kurulması ve işletmesinin yapılması Erişim birimi tarafından yürütülmektedir.

“Erişim hizmetleri kapsamında bugüne kadar, 1.Faz ağ altyapı kapsamındaki 3100 okul ile 2. Faz ağ altyapı kapsamındaki 10.500 okulun Fiber VPN/İnternet bağlantısı hazır hale getirilmiş ve bu okulların Fatih VPN ağına erişimi sağlanmıştır. Ayrıca, okulda bulunan ağ cihazlarının (Router, Switch, Acces Point vb) aktif ve çalışır durumda olması için gerekli çalışmalar yapılmakta ve arızalar giderilmektedir. “

Yaklaşık 13.800 okula Fatih Projesi için özel olarak oluşturulan VPN hizmeti sağlanmış olup bu hizmet 13.212 okulumuzda aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Kablolu internet imkanı bulunmayan 2.384 okulumuz Mobil Şebeke üzerinden, 1.020 okulumuz ise Uydu İnternet üzerinden erişim hizmeti almaktadır.