Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, Teknoloji Destekli Eğitimi güçlendirmek ve öğretmenleri bilinçlendirmek amacıyla 31 Ağustos – 2 Eylül 2016 tarihleri arasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü UZEM salonunda “Fatih Projesi Teknoloji Destekli Alan Bazlı Eğitimler Çalıştayı” yapıldı.

Çalıştaya Biyoloji, Türkçe / Edebiyat, Tarih ve Coğrafya branşlarından 16 öğretmen katıldı.  2016 yılı içerisinde yapılacak olan merkezi hizmetiçi faaliyet içeriklerinin incelenmesi, teknoloji destekli eğitim, yapılandırmacı yaklaşım, etkileşimli sınıf yönetimi gibi konular ele alındı. Ayrıca alana özgü EBA kaynakları, yazılımlar, Web 2.0 araçları, mobil yazılımlar, Web kaynakları incelenerek eğitimlere entegrasyonu üzerinde çalışmalar yapıldı.