ESY – EBA VSINIF PROJESİ

V Sınıf Ekran Görüntüsü

EBA-VSınıf, değişen öğrenme ortamlarında, yeni çağın öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, tablet bilgisayar kullanarak derste öğretmen ve öğrencilerin etkileşimine imkan sağlayan bir sınıf yönetim yazılımıdır.

EBA-VSınıf’ın “Sınıf Yönetimi Özellikleri” ile sınıf içi etkileşimin üst düzeyde tutulması, öğrenci öğretmen iletişiminin artırılması amaçlanmıştır. “Ders Yönetimi Özellikleri” sayesinde de ders süresinin önemli bölümünü kapsayan sınıf yönetim süreçleri kısa zamanda gerçekleşebilmektedir.

EBA-VSınıf ile;

 • Öğretmen, tableti üzerinden etkileşimli tahta ve öğrenci tabletlerini yönlendirebilmektedir.
 • Etkileşimli tahta ve tabletlerin birbirleri ile iletişimi sağlanmaktadır.
 • Öğretmenin sınıf içerisinde kolaylıkla öğrencilerini takip edebilmektedir;
  • Yoklama alma,
  • Mesaj ile uyarı gönderme,
  • Dikkati toplamak için tableti kilitleme,
  • Motive etmek için “Aferin” gönderme,
  • Bilgi paylaşımı için web adresine yönlendirme,
  • İlgi çekmek için zengin içeriklerin paylaşımı.
 • Öğretmenin, tableti üzerinden hızlı ve pratik olarak etkileşimli tahtaya göndereceği içerikleri sınıf ile paylaşarak, ders süresince vakti en etkili şekilde kullanmasını sağlar.
 • Öğrenciler, öğretmenin paylaştığı içerikleri tabletlerinde görüntüler ve bireysel çalışma yapabilir.
 • Öğretmenin sınıf içerisinde oylama yapabilmesine olanak tanır.
  • Ders sonunda anlatılan konunun kavranma durumu ölçülebilir.
  • Eklenecek resim ya da sorular ile ders akışına katkı sağlanır.
 • Öğrenciler, anlayamadıkları konuları “Anlayamadım” butonu yardımıyla öğretmene iletir ve dersin hangi dakikasında, hangi anlatım sırasında butona basıldığı kayıt altına alınır. Öğretmen daha sonra bu kayıtlara ulaşarak gerekli yönlendirmeleri yapabilir.
 • Öğretmen, tabletinde kayıt altına alınan ders geçmişlerine erişerek öğrencileri ile paylaşabilir ve öğrencilerin tekrar yapabilmesini sağlayabilir.
 • Öğretmen, öğrencilerine sınav uygulayabilir, sınav esnasında öğrencilerin tabletlerini kısıtlayarak gerçek bir sınav ortamı yaratabilir. Öğretmen dilediği anda sınavı sonlandırıp, sınav raporunu anında inceleyebilir.

V-Sınıf Öğrenci Ekran Görüntüleri

V-Sınıf Öğretmen Ekran Görüntüleri