Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında İçerik Hizmetleri EBA tarafından sunulmaktadır

EBA – Eğitim Bilişim Ağı (www.eba.gov.tr)

Eğitimde FATİH Projesinin içerik ayağını oluşturan Eğitim Bilişim Ağı (www.eba.gov.tr),  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA,  sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA;

  • Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,
  • Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,
  • İçerikle ilgili ihtiyaçlara cevap vermek,
  • Sosyal ağ yapısıyla kullanıcıların bilgi alışverişinde bulunabilmelerini sağlamak,
  • Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,
  • Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,
  • Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,
  • Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,
  • Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

Başlıca EBA uygulamalarını şunlardır:

00a

“EBA Market” uygulaması, 80’den fazla mobil uygulamayı içinde barındırarak öğrenci ve öğretmenlere sunan MEB Fatih projesi kapsamında YEĞİTEK tarafından hazırlanan bir market uygulamasıdır. Uygulama sayesinde öğrenci ve öğretmenlerimiz derslerde ve günlük hayatlarında kullanabilecekleri mobil içeriklere ulaşabilmektedir.

Türkiye’de üretilmiş tek eğitsel arama motoru olan “EBA Arama” girilen anahtar kelimelere uygun olan eğitsel bağlantıları EBA’dan, EBA Dersten ve İnternette bulunan güvenilir sitelerden karşımıza getirmektedir. Ayrıca arama sonuçlarının istenilen sınıf düzeyine veya derse göre gruplandırılmasını sağlamaktadır.

00b

01

“EBA Ders”, Öğrenim Yönetim Sistemidir. EBA Ders, öğretmenlere ve öğrencilere görsel materyal, işitsel materyal, etkileşimli içerikler ve soru bankaları sunmaktadır. Bu sistemde öğretmenler kendi içeriklerini veya sistemin sunduğu içerikleri sınıflarında kullanabilmektedirler. Öğrencilerine soru, çalışma ve ders içerikleri gönderebilmektedirler. Öğretmenler öğrenci durumlarını takip edebilmekte ve öğrencilerini değerlendirebilmektedirler. Ayrıca öğretmen her bir öğrencisine düzeyine uygun içerikler göndererek bireysel bir öğrenme ortamı da sağlayabilmektedir. Diğer öğretmenler ile içerik paylaşabilmektedirler. EBA Ders içerisinde bulunan raporlama sistemi sayesinde öğrenci, öğretmen, okul, ilçe, il ve bakanlık seviyesinde EBA sistemi üzerindeki hareketler takip edilebilmektedir.

02

Öğretmenlerimiz EBA’ya

Haber

Video

Görsel

Dergi

Ses

Doküman

türündeki içeriklerini yükleyebilmektedirler. Moderasyon ekibimiz tarafından onaylanan içerikler EBA üzerinden tüm ziyaretçilerin erişimine açılmaktadır.

 

EBA, değişimin ve gelişimin sürekli devam ettiği bir ortamda içeriklerin sadece merkezi olarak üretilemeyeceği fikrinden hareketle  içerik üretim sistemine öğretmenlerin de katılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Başlangıçta 12 ilde kurulacak EBA Stüdyolar ile öğretmenlerin video, ses, grafik, yazılım, oyun vb. içerikler geliştirmesi sağlanacaktır. Bu amaçla Ankara, İstanbul (2), İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Erzurum, Van, Şanlıurfa illerinde toplam 13 adet EBA Stüdyo kurulması için çalışmalar yürütülmektedir.

EBA Stüdyolarda gönüllü öğretmenlerin desteğiyle oluşturulacak komisyonlar, profesyonellerin desteğiyle dünya standartlarında eğitim içerikleri üreteceklerdir.

EBA Stüdyoları, hem bir üretim merkezi hem de eğitim içerikleri konusunda eğitim veren bir hizmetiçi eğitim merkezi olarak bünyesine öğrencileri, üniversiteleri ve bu konudaki uzmanları da katarak tam bir içerik ekosistemi oluşturacaklardır.

03

Öğretmenlerimiz içerik oluşturma araçlarını kullanarak video, animasyon ve etkileşimli içerikler şeklindeki kendi e-içeriklerini üretebilirler. Ürettikleri bu içerikleri çevrimiçi kullanabilecekleri gibi  çevrimdışı da kullanabilirler. Ayrıca bu içerikleri EBA üzerinden tüm öğretmen ve öğrencilerle paylaşabilirler.

EBA kullanımını teşvik etmek amacıyla EBA kullanıcılarının EBA üzerinden puan kazanma ve bu puanların “Yıldız Sistemi”ne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma için öğrenci, öğretmen, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri için puan kaynakları  belirlenecektir.

“Yıldız Sistemi”, elde edilen öğretmen ve okul puanlarının belli bir hesaplama mekanizması ile yıldıza dönüştürülmesi olarak tasarlanmıştır. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri için ilgili yerdeki okulların puan toplamı dikkate alınacak ve toplam puanlar yıldıza dönüştürülecektir. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul ve öğretmenlerin en az 1, en fazla 10 yıldızı olabilecektir.

Türkiye’nin e-içerik ihraç eden bir ülke vizyonuna sahip olması nedeniyle EBA, e-içerik üretimini de sahaya yaymak, öğretmenlerin e-içerik üretmesi, derslerinde aktif kullanması için çeşitli eğitim çalışmalarını da yürütmektedir.

Bu kapsamda 2015 yılında Mersin ilinde 1000 öğretmen e-içerik geliştirme eğitimine alınmış, ardından bu öğretmenler arasından seçilen 250 öğretmene Antalya’da 2. faz e-içerik geliştirme eğitimi verilmiştir.

Antalya’daki 2. faz eğitime katılarak üstün başarı gösteren öğretmenlerimiz de 2016 yılı içerisinde İstanbul’da gerçekleştirilecek e-içerik eğitimine danışman eğitim görevlisi olarak alınmaktadır.

2016 yılı içerisinde İstanbul’da 22 hafta sürecek olan ve her hafta 140 öğretmenin eğitime alınacağı “Fatih Projesi Ders Akışı Tasarımı Kursu” da yine EBA Uzmanları tarafından verilmektedir.


EBA’nın tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından bilinmesi, özelliklerinin incelenmesi ve sunduğu fırsatların etkin kullanılması için EBA uzmanları Türkiye’nin dört bir yanında yüzyüze EBA tanıtım etkinlikleri düzenlemektedir.

EBA tanıtım etkinliği düzenlemek isteyen il millî eğitim müdürlüklerinin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden talep etmesi hâlinde kendilerine tanıtım etkinliği gerçekleştirecek EBA Uzmanı desteği sağlanmaktadır.

EBA’nın tanıtımı için konferans, zirve, panel vb. etkinliklere katılım sağlanmakta ve böylece EBA’nın tüm eğitim paydaşları tarafından tanınması amaçlanmaktadır.

05

Dünyanın en büyük içerik platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA); öğrenci, öğretmen, araştırmacıların yanı sıra entellektüel, merak sahibi, yenilikçi bireylerin niteliklerini ve ekip çalışma becerilerini öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Özellikle gençler tarafından çok ilgi gören fotoğraf, sinema ve grafik gibi sanat dallarını kullanarak eğitim kavramının görsel boyutunu ortaya çıkarmak ve ortaya çıkan ürünleri paylaşıma sunmak amacıyla EBA, 5 ayrı alanda yarışma organize etmektedir. EBA yarışmaları tüm öğretmen ve öğrencilere açık olduğu için rekabette de fırsat eşitliğini sağlamaktadır.

Yarışmaların tüm değerlendirme süreçleri Bakanlık bünyesinde EBA çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinde okul, ilçe, il düzeyinde değerlendirme komisyonları kurulmamaktadır.

EBA Yarışma jürilerinde yer alan isimler ilgili alanda Türkiye çapında üne sahip, başarılı çalışmalar yapmış duayen kişiler arasından seçilmektedir. Seçkin jürisi ile EBA Yarışmaları kalite ve başarı çıtasını oldukça yukarılara taşımayı başarmıştır.

Bu yarışmalar: EBA Kadraj – Fotoğraf Yarışması, EBA Çizgi – Karikatür Yarışması, EBA Film – Kısa Film Yarışması,

EBA Deney – Fen Deneyleri Video Yarışması, EBA Belgesel – Sosyal Bilimler Yarışması’dır.