Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanları İsmail GÜLER ve İbrahim YASAK ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal TIRNAKÇI, 2012 yılında Avrupa Okul Ağı, Avrupa çapındaki 30 Eğitim Bakanlığı ve birçok Bilişim Teknolojisi (BT) sağlayıcısı tarafından Belçika’nın Brüksel şehrinde kurulan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarını 16 Şubat 2017 tarihinde ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanları İsmail GÜLER ve İbrahim YASAK ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal TIRNAKÇI, 2012 yılında Avrupa Okul Ağı, Avrupa çapındaki 30 Eğitim Bakanlığı ve birçok Bilişim Teknolojisi (BT) sağlayıcısı tarafından Belçika’nın Brüksel şehrinde kurulan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarını 16 Şubat 2017 tarihinde ziyaret etti. Geleceğin eğitim ortamlarının tartışıldığı ve gözlemlendiği ziyarete YEĞİTEK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Eyyup TANYILDIZ ile Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan BÜCÜK de katıldı.

Geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini somutlaştırmak ve araştırmak için oluşturulan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarında (FCL) eğitim bakanlıkları, öğretmenler ve BT sağlayıcıları bir araya geliyor. Katılımcılar tarafından gelişen teknolojilerle ihtiyaçlar doğrultusunda gelecekte eğitim ortamlarının nasıl olması gerektiğinin tartışmaya açıldığı laboratuvarda öğrenmede ve öğretmede değişen sitilleri desteklemek için çeşitli araştırma, geliştirme, test ve pilotlama çalışmaları yapılıyor.

MEB heyeti; ziyarette yaptığı incelemelerde Geleceğin Sınıfı Laboratuvarının, hızla değişen teknolojilerin eğitim sistemlerine entegre edilebilmesi için gereken fizibilite çalışmalarına imkân sağladığını tespit etti. Ayrıca, incelenen laboratuvarın ülkemizin gelecekteki eğitim ortamlarını ve teknoloji seçimini şekillendirmede alınacak kararlar ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan “Eğitim Teknolojileri Laboratuvarı” için katkı sağladığı sonucuna varıldı.