Öğretim Yönetim Sistemi (LMS):

LMS_0Katılımcıların eşzamanlı (Senkron) ve farklı zamanlı (Asenkron) öğretim yapmasına imkan sağlayan yazılım sistemidir. Sistem üzerinden öğretmen ve yöneticilere eşzamanlı (senkron) eğitim verilebileceği gibi, hazırlanan scorm uyumlu e-içerik paketleri ile farklı zamanlı (asenkron) öğretim yapmak mümkün olmaktadır. Eşzamanlı eğitim aynı anda farklı mekanlarda yapılan senkron eğitimi, farklı zamanlı eğitim zaman ve mekandan bağımsız yapılan asenkron eğitimi ifade etmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan uzaktan eğitimler http://lms.eba.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmektedir.