Fatih Projesi Eğitim Hizmetleri

FATİH Projesi kapsamında donanım kurulumu yapılan okullar öncelikli olmak üzere tüm öğretmenlerimizin proje kapsamında kurulan donanımların kullanımı, eğitimde bilişim teknolojisi ve öğretim süreçlerinde e-materyal kullanımı konularında kazanımlar sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimize yüz yüze ve uzaktan eğitimler verilerek, teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin bilinçli kullanımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Hizmetiçi eğitim kapsamında yapılan eğitim faaliyetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Fatih Projesi kapsamında düzenlenen yüz yüze ve uzaktan eğitimler:


Yüzyüze Eğitimler

FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi: Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan ve Fatih Projesi öğretmen eğitimlerinde eğitim görevlisi olarak görev alacak öğretmenlere Eğitimde Teknoloji Kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimdir.

FATİH Projesi Alan Bazlı Öğretim Süreci Tasarımı Eğitici Eğitimi Kursu (Matematik, Fizik, İngilizce, Coğrafya, Tarih, Türkçe-Edebiyat, Kimya Eğitimi): Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan ve Fatih Projesi öğretmen eğitimlerinde eğitim görevlisi olarak görev alacak öğretmenlere teknopedagoji konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. Öğretmenlerimizin kendi alanlarına özgü çevrimiçi/ çevrim dışı yazılımları, elektronik materyalleri/e-içerikleri ve android uygulamaları kullanarak, yapılandırmacı yaklaşımla teknopedagojik ders planı hazırlamalarında rehberlik etmek amaçlanmaktadır (Her alan ayrı bir eğitim faaliyeti olarak yürütülmektedir).

FATİH Projesi Yönetici Seminerleri: İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli yöneticilere ve Proje okullarında görevli yöneticilere projenin uygulama süreçleri ve mahalli uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan seminerlerdir.


Uzaktan Eğitimler

FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi: Fatih projesi kapsamında donanımı kurulan okul/kurumların öğretmenlerine, kurulumu yapılan donanımları eğitim öğretim sürecinde etkileşimli kullanma becerisi kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA V-Sınıf, EBA ve EBA ders materyallerinin ders sürecinde kullanımı gibi konuları kapsamaktadır. Yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı yöntemle yürütülmektedir. Uzaktan eğitimler uygulamalı eğitim modeli şeklinde uygulanmaktadır. Eğitim sırasında öğretmenlerin, bir eğitmen rehberliğinde öğrencileriyle birlikte teknoloji destekli örnek bir ders yapması beklenmektedir.

FATİH Projesi BT’nin ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kullanımı Eğitimi: Öğretmenlerimizin gerek günlük hayatta gerekse eğitim-öğretim sürecinde bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi düzeylerini artırmayı hedefleyen bir eğitimdir. Önceki yıllarda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülen faaliyet 2016 yılı itibarı ile uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmektedir.

Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra) Kursu: Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin “Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra)” konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlayan uzaktan eğitimdir. Düzenlenen hizmetiçi eğitimler kapsamında eğitim alan öğretmen sayıları grafikte görülmektedir.Eğitim Teknolojileri Ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri

Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü:  fatih_egitim@meb.gov.tr | 0 312 296 95 66