Fatih Projesi Eğitim Hizmetleri


FATİH Projesi kapsamında donanım kurulumu yapılan okullar öncelikli olmak üzere tüm öğretmenlerimizin proje kapsamında kurulan donanımların kullanımı, eğitimde bilişim teknolojisi ve öğretim süreçlerinde e-materyal kullanımı konularında kazanımlar sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimize yüz yüze ve uzaktan eğitimler verilerek, teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin bilinçli kullanımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Çeşitli kurumlarla Bakanlığımız arasında yapılan protokollerle yürütülen projelere ait eğitimler de birimimiz tarafından koordine edilmektedir.

Eğitim Hizmetleri Kapsamında Yapılan Eğitim faaliyetleri;

  • Öğretmen ve yöneticilerin Mesleki Gelişim Faaliyetleri kapsamında yüz yüze ve uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetleri,
  • Proje kapsamındaki çalıştay, tanıtım ve bilgilendirme seminerleri,
  • Hizmetiçi eğitim dışında kalan eğitim faaliyetleri olarak sınıflandırılabilir.

Hizmetiçi eğitim kapsamında yapılan eğitim faaliyetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Resmi onay işlemleri bu genel müdürlükler tarafından, eğitim faaliyetlerinin planlama, koordinasyon ve yürütme işlemleri ise birimimizce yapılmaktadır.

Yüzyüze Eğitimler

FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi: Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan ve Fatih Projesi öğretmen eğitimlerinde eğitim görevlisi olarak görev alacak öğretmenlere Eğitimde Teknoloji Kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimdir.

FATİH Projesi Alan Bazlı Öğretim Süreci Tasarımı Eğitici Eğitimi Kursu (Matematik, Fizik, İngilizce, Coğrafya, Tarih, Türkçe-Edebiyat, Kimya Eğitimi): Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan ve Fatih Projesi öğretmen eğitimlerinde eğitim görevlisi olarak görev alacak öğretmenlere teknopedagoji konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenen, öğretmenlerimizin kendi alanlarına özgü çevrimiçi/ çevrim dışı yazılımları, elektronik materyalleri ve android uygulamaları tanımalarını sağlamak amacıyla yapılan alan bazlı eğitimlerdir (Her bir alan ayrı eğitim faaliyeti olarak yürütülmektedir).

Network Eğitimleri: Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan öğretmenlere ağ teknolojileri ve ağ güvenliği konularında yapılan eğitimlerdir.

Yönetici Seminerleri:  İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli yöneticilere ve Proje okullarında görevli yöneticilere projenin uygulama süreçleri ve mahalli uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan seminerlerdir.

Bilişimle Üretim Eğitimi Kursu: Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlere üç boyutlu tasarım ve kodlama konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla yapılan eğitimdir.

Temel Kodlama Eğitimi Kursu: Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlere kodlama konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla yapılan eğitimdir.

Temel Seviye Siber Güvenlik Eğitimi Kursu: Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve diğer personelin temel seviye siber güvenlik hakkında temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan eğitimdir.

Yüz yüze yapılan tüm kursların sonunda eğitim değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu başarısız olanlara sertifika verilmemektedir. Ayrıca kursiyerler tarafından eğitim görevlisinin, eğitimin ve eğitim ortamının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Yürütülen Diğer Faaliyetler:

Erasmus+ KA2 Projesi: Ülkemizde STEM yaklaşımı konusunda yapılan çalışmaların standartlaştırılması, Bakanlığımız tarafından akredite edilmiş bir öğretmen eğitim programı hazırlanması amacıyla yazılan “Stem ve Kodlama Eğitimi Standardizasyonu” başlıklı Erasmus+KA2 projesi 03.09.2018 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen projenin ortakları Barselona Üniversitesi, Polonya Sosyal Bilimler Üniversitesi, Avrupa Okul Ağı ve Gazi Üniversitesi’dir.

Kod Haftası (CodeWeek): Erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini geliştirmek için yapılan çalışmalardan birisi de Kod Haftası (Codeweek) hareketidir. Kodlama haftası Milli Eğitim Bakanlığımızın üyesi olduğu Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) kuruluşu tarafından Avrupa Komisyonu adına yürütülmektedir. 50’den fazla ülkede aktif olarak devam eden, Kod Haftasının amacı kodlama ve programlamaya dair farkındalığın arttırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. Hareketin tüm ayrıntılarına http://codeweek.eu/ adresinden ulaşılabildiği gibi ülkemizde yapılan çalışmaların ayrıntılarına http://codeweekturkiye.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılmaktadır.

UZAKTAN EĞİTİMLER

FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi:  Fatih projesi kapsamında donanımı kurulan okul/kurumların öğretmenlerine, donanımı eğitim öğretim sürecinde etkileşimli kullanma becerisi kazandırmak amacıyla düzenlenen, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA V-Sınıf, EBA ve EBA ders materyallerinin ders sürecinde kullanımı konularını kapsayan eğitimdir. Yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı yöntemle yürütülmektedir. Uzaktan eğitimler uygulamalı eğitim modeli şeklinde uygulanmakta olup eğitime katılan öğretmenlerin eğitmen rehberliğinde öğrencilerle birlikte örnek bir ders işlenişini yapmasını sağlamaktadır.

FATİH Projesi BT’nin ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kullanımı Eğitimi:  Öğretmenlerimizin gerek günlük hayatta gerekse eğitim-öğretim sürecinde bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi düzeylerini artırmayı hedefleyen bir eğitimdir. Önceki yıllarda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülen faaliyet 2016 yılı itibarı ile uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmektedir.

Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra) Kursu:   Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin “Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra)” konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlayan uzaktan eğitimlerdir.


Uzaktan yapılan hizmetiçi kursların sonunda, kazanımların ölçüldüğü değerlendirme sınavı yapılmaktadır. Değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olanlara MEBBİS üzerinden e-sertifika verilmektedir. Yine eğitimlerin çerçeve planında belirtildiği üzere %95 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan uzaktan eğitimler lms.eba.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Mahalli Eğitimler :Mahalli eğitimler, proje kapsamında görev yapan Fatih Projesi Eğitmenleri ve eğitmen eğitimlerini öğretmenler tarafından verilmektedir.

Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

fatih_egitim@meb.gov.tr | 0 312 296 95 66