Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)Untitled-1

Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.

FATİH PROJESİ’NDE NELER YAPILDI?

 • AĞ ALTYAPI ÇALIŞMALARI

  Pilot çalışmalar kapsamında 156 okulda 14.360 adet data ucu kurulmuştur.

  1-) FAZ-1 kapsamında 11.09.2012 tarihinde firmalarla sözleşme imzalanmış olup Türk Telekom firması ve Sentim firması altyapı çalışmalarını tamamlamıştır. 1. ve 2. Kısımlarda Türk Telekom, 3. Kısımda Sentim firması çalışmalarını tamamlamıştır.

  1.Lot için 21 ilde, 2. Lot için 25 ilde, 3. Lot için 35 ilde kurulumlar tamamlanmıştır.

  FAZ-1

  Okul Sayısı

  Data Ucu Sayısı

  Kesin Kabul Tarihi

  LOT1

  963

  98.472

  10.10.2016

  LOT2

  1.119

  98.261

  10.10.2016

  LOT3

  1.108

  97.260

  27.02.2017

  FAZ-1 TOPLAM

  3.190

  293.993

   

  2017 yılı içerisinde FAZ-1 Lot-3 de 1109 okulun kesin kabulü yapılmış ve garanti sürecine geçilmiştir. FAZ-1 kapsamında 3.193 okulda 293.993 adet data ucu kurulmuştur.

  2-) FAZ-2 kapsamında Sentim firması ile 3. Kısım için 17.06.2013 tarihinde, Faz-2 1, 2, 4 ve 5. Kısımlar için NETAŞ firması ile 23.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak altyapı çalışmalarına başlanmıştır.

  1.Kısım için 11 ilde, 2. Kısım için 9 ilde, 3. Kısım için 35 ilde, 4. Kısım için 14 ilde, 5. Kısım için 12 ilde kurulumlar tamamlanmıştır.

  FAZ-2

  Okul Sayısı

  Data Ucu Sayısı

  Hak Ediş Tarihi

  1.Kısım

  1.793

  134.622

  03.03.2015-devam ediyor

  2.Kısım

  2.040

  124.101

  03.03.2015-09.03.2017

  3.Kısım

  4.058

  202.311

  12.01.2015-04.11.2016

  4. Kısım

  1.826

  122.056

  03.03.2015-12.06.2017

  5.Kısım

  2.041

  123.635

  03.03.2015-14.06.2017

  FAZ-2 TOPLAM

  11.758

  706.725

   

  2017 yılı içerisinde FAZ-2 3. Kısımda 4059 okulun kesin kabulü yapılmış ve garanti sürecine geçilmiştir.

  2017 yılı içerisinde FAZ-2 Kısım-1-2-4-5 de 7704 okulun kurulumlarına ve geçici kabullerine devam edilmektedir.

  FAZ-2 kapsamında 11.763 okulda 706.725 adet data ucu kurulmuştur.

  *Altyapı çalışmaları kapsamında toplamda 15.102 okulda 1.014.000 adet data ucu kurulumu yapılmıştır.

 •  

  DONANIM ÇALIŞMALARI

  1-) TABLET DAĞITIMLARI

  2012:  13.800 adet Samsung

  2013: 49.000 adet Vestel

  2014: 675.000 adet General Mobile (e-tab 4)

  2015:  700.000 adet General Mobile (e-tab 5)

  151.577 adet tablet bilgisayar sistem dışına çıkmıştır.

  223 adet tablet bilgisayar kullanıma devam etmektedir.

  *Tablet dağıtımı çalışmaları kapsamında 1.437.800 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapılmıştır.

  2-) ETKİLEŞİMLİ TAHTA, ÇOK FONKSİYONLU YAZICI VE DOKÜMAN KAMERA DAĞITIMLARI

  09.01.2012 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Vestel Dijital Üretim San. A.Ş. ile 3.657 Adet Ortaöğretim Okuluna Bilgi Teknoloji Malzemelerinin Satın Alınması işi 1. Kısım kapsamında 84.921 adet Etkileşimli Tahta alımı,

  09.01.2012 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Beta Ofis Ekipmanları San. Tic. A.Ş. ile 3.657 Adet Ortaöğretim Okuluna Bilgi Teknoloji Malzemelerinin Satın Alınması işi 2. Kısım kapsamında,

  3.657 adet Doküman Kamera,

  1.211 adet A3 Çok Fonksiyonlu Yazıcı,

  2.446 adet A4 Çok Fonksiyonlu Yazıcı alımı yapılmıştır.

  09.01.2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Vestel Dijital Üretim San. A.Ş. ile Fatih Projesi Kapsamında Etkileşimli Tahta ve A3/A4 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Satın Alınması işi 1. Kısım kapsamında 347.367 adet Etkileşimli Tahta alımı,

  09.01.2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Oyak Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş. ile Fatih Projesi Kapsamında Etkileşimli Tahta ve A3/A4 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Satın Alınması işi 2. Kısım kapsamında,

  28.351 adet A4 Çok Fonksiyonlu Yazıcı,

  13.645 adet A3 Çok Fonksiyonlu Yazıcı alımı yapılmıştır.

  Toplamda 45.653 adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı temini yapılmıştır.

  2012-2013: 84.921 adet  

  2014-2015: 101.644 adet

  2015-2016: 245.723 adet Etkileşimli Tahta kurulumları yapılmıştır.

  Toplam 432.288 adet Etkileşimli Tahta kurulumu yapılmıştır.

 •  

  ÖZET

  • 125.800’ü öğrencilerimize 312.000 i öğretmenlerimize olmak üzere toplam 1.437.800 adet tablet bilgisayar dağıtıldı.
  • 288 adet Etkileşimli tahta 19.700 okulumuzun dersliklerine kuruldu.
  • 103 okulumuza 1.014.000 data ucu kurulumu gerçekleştirildi.
  • 600 okulumuza VPN hizmeti sağlandı.
  • 653 adet çok fonksiyonlu yazıcı okullarımıza dağıtıldı.
  • 657 adet doküman kamera okullarımıza dağıtıldı.
 • Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır.

  Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır:

  1. Erişilebilirlik: Her an her yerden, zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek,
  2. Verimlilik: Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamları ve gelişim alanları sunabilmek,
  3. Eşitlik (fırsat eşitliği): Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebilmesini sağlayabilmek,
  4. Ölçülebilirlik: Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak, buna göre düzgün geri bildirim verebilmek,
  5. Kalite: Tüm eğitimin kalitesini ölçülebilir şekilde yükseltmek.

  Bütün bu başarı faktörlerini gözeten çözüm sayesinde, fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurum kapatılırken toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir.

  Eğitimde FATİH Projesi ile öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirilebilmesi ve bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verinin analizinin yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan sadece toplanan verilerle istatistik oluşturulması değildir. Bu proje ile öğrencinin eğitimi sürecinde oluşan her türlü bilginin tek bir kimlik yönetimi sisteminde tutulması ve bir veri havuzu ile analizlerin anında yapılabileceği bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Milyonlarca verinin arasından doğru veriye ulaşıp analiz edebilmek bireysel eğitim aracılıyla günümüze kadar kazanılamayan öğrencilerin kazanılabilir hale getirilmesini sağlayacak, aynı zamanda ilgi ve başarı alanlarına göre mesleğe yönlendirme anlamında da bilgi kaynağı olacaktır. Öğrencinin kişisel kazanımının sağlanabilmesi için bireysel veri analizinin yapılabilmesi esastır. Öğrencinin sadece sınavla değerlendirildiği sistemden;

  Sınav sonuçlarına göre eksik kalan yönlerini görerek,

  Bunları görsel olarak analiz ederek,

  Ders dışındaki ilgi alanlarını tespit ederek,

  Özel yeteneklerini keşfederek,

  Hangi yolla daha kolay öğrendiğini anlayarak,

  Hangi alanlara eğilimli olduğunu fark ederek, değerlendirildiği bir sisteme geçiş bu proje ile hedeflenmektedir.

  Bu sistemle sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci etkileşimli tahta-tablet etkileşimi sağlanacak, bilgi edinme/öğrenme süreçleri daha etkin kullanılacak, sınıf yönetimi ile öğretmen, sınıf içi üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşabilecek, ödev gönderebilecek, öğrencilerinin sınıf içerisinde öğrenme düzeylerini daha kontrollü olarak ölçebilecektir.

  Bu sistemin sınıflarda etkin kullanımı için tüm okullarımıza yüksek hızlı ve güvenli internet (VPN) sağlanmaktadır. Okul bilgi sistemi ile okullara kurulan sistemler ve okullara ait donanım değişiklikleri izlenebilmektedir.

  Ayrıca öğrenci okul dışında da öğrenme sürecine devam edebilecek ya da pekiştirebilecektir. Eğitimde FATİH Projesi ile öğrenci, bulunduğu ortamdan bağımsız olarak ders notlarına, ders içi projelere ve öğretmen tarafından verilen ödevlere ulaşabilmekte, ürettiği bilgileri öğretmeni ve diğer arkadaşları ile paylaşabilmekte ve ayrıca EBA ile yardımcı dokümanlarla öğrendiği konuları pekiştirebilmektedir.

  Proje Hedefi olarak;

  tablo1

  öngörülmektedir.

 • Eğitimde FATİH Projesi dersliklere donanımların sağlanmasını, geniş bant internetin bütün dersliklere ulaştırılmasını, derslere ait e-içeriklerin sağlanmasını, öğretmenlerin BT teknolojilerine entegrasyonunu ve içerik geliştirilmesi için web platformlarının kurulması ile proje uygulama desteği de dâhil olmak üzere faaliyetlerin gerçekleştirilmesini finanse edecektir. Eğitimde FATİH Projesinin ana bileşenleri aşağıda verildiği gibidir:

  fp5bilesen

  Eğitimde FATİH Projesi sadece bir donanım veya eğitim projesi değildir. Bu nedenle, Eğitimde FATİH Projesi çok boyutlu bir hizmettir ve ülke ekonomisini dinamik kılmada oldukça büyük bir öneme ve yere sahiptir.

  1. Kapsamı itibarı ile bu proje,

  • Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması,
  • Daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi,
  • Yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılabilmesi,
  • Tüm okul dersliklerine yerleştireceği bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânı,
  • e-içerikleri,
  • Öğretmenlere ve öğrencilere verilecek e-kitabı,
  • Tablet bilgisayarı ile ülkemiz yerli üretiminin canlandırması yerli firmalara iş ortamı oluşturması,
  • Genç girişimcilik ruhunu geliştirmesi,

  2. Eğitimde FATİH Projesi 21. yüzyıl vatandaşlığı becerileri olarak tarif edilen,

  • Teknoloji kullanımı,
  • Etkili iletişim,
  • Analitik düşünme,
  • Problem çözme,
  • Birlikte çalışma ve işbirliği gibi becerileri geliştirerek öğrencilerimizi edilgen olmaktan çıkaracak ve eğitimde fırsat eşitliğini geliştirecektir.

  3. Bilgiye erişim kolaylaşacak ve projeyle daha önce okullarda yakalamaya çalıştığımız “okulda bilgisayar teknolojisi” hedefinden “öğrenci ve öğretmenin elinde bilişim teknolojisi” hedefi yakalanacaktır.